Funksjoner

Filarkiv

Flytt kontorets arkiv opp i skyen.

Filarkivet er delt inn i to kategorier, internfiler og kundefiler.

Du vil kun ha tilgang til mapper du har rollen medarbeider, oppdragansvarlig på eller om du ligger i samme avdeling som kunden.

Smart søkefunksjon hjelper deg å finne det du trenger raskt.


Les mer her

Smarte mapper

Med smart mappestruktur som følger oppgavene vil dokumentering og søking etter informasjon gå som en drøm. Opprett egne mapper og tilpass etter behov.

Smart søkefunksjon hjelper deg å finne det du trenger raskt.


Enkel tilgangsstyring

I skyen er det plass til alle. Gi revisor, kunder og andre aktører enkelt tilgang til systemet og la samarbeidet blomstre.

Kunder kan laste opp arbeidsavtaler, kjøpekontrakter og andre relevante dokumenter. Få enkelt tilgang til rapporter og sjekk status.

Revisor kan gis tilgang til all dokumentasjon i filarkivet og frigjør dere fra tungvinte tredjepartsløsninger.

Tilgangen kan enkelt tilpasses slik at man har kontroll på hva som deles med kontaktene.


Akkurat satt igang?

Her finner du et utvalg aktuelle supportartikler