Funksjoner

Oppdragsavtale

Tilpass oppdraget enkelt sammen med kunden, enten ved onboarding eller ved løpende endringer.

Taskline inneholder en standard oppdragsavtale som enkelt kan tilpasses byråets og kundens behov. Kartlegg oppdraget og fordel oppgaver sammen med kunden.

Les mer her

Oppretthold avtaler

Å opprette og vedlikeholde oppdragsavtaler er en viktig, men tidkrevende oppgave. Taskline forenkler og automatiserer denne prosessen.

Oppdragsavtalen skal være et effektivt verktøy, som kartlegger hvem som gjør hva. Endringer i oppdrag og oppgaver i løpet av året vil automatisk komme med når oppdragsavtalen oppdateres eller fornyes.Kom i gang raskt

I Taskline påbegynnes oppdragsavtalen allerede når kunden kommer inn døra. Taskline inneholder en standard oppdragsavtale som enkelt kan tilpasses byråets og kundens behov. Kartlegg oppdraget og fordel oppgaver sammen med kunden.

Den digitale oppdragsavtalen kan enkelt sendes ut på elektronisk signering.

Endre tekst eller legg inn mer beskrivende detaljert tekst om funksjonaliteten her.

Innebygde maler

Taskline inneholder en standard oppdragsavtale som enkelt kan tilpasses byråets og kundens behov.

Kartlegg oppdraget og fordel oppgaver sammen med kunden.
Den digitale oppdragsavtalen kan enkelt sendes ut på elektronisk signering.

Endre tekst eller legg inn mer beskrivende detaljert tekst om funksjonaliteten her.

Akkurat satt igang?

Her finner du et utvalg aktuelle supportartikler