Funksjonsbeskrivelse filarkiv

Flytt kontorets arkiv opp i skyen. Med smart mappestruktur som følger oppgavene vil dokumentering og søking etter informasjon gå som en drøm. Opprett egne mapper og tilpass etter behov. Smart søkefunksjon hjelper deg å finne det du trenger raskt.

sider test here

Filarkiv

I skyen er det plass til alle. Gi revisor, kunder og andre aktører enkelt tilgang til systemet og la samarbeidet blomstre. Kunder kan laste opp arbeidsavtaler, kjøpekontrakter og andre relevante dokumenter. Få enkelt tilgang til rapporter og sjekk status. Revisor kan gis tilgang til all dokumentasjon i filarkivet og frigjør dere fra tungvinte tredjepartsløsninger. Tilgangen kan enkelt tilpasses slik at dere har kontroll på hva som deles med kontaktene.

Filarkivet er delt inn i to kategorier; interne filer og kundefiler.

Interne filer

De interne filene har alle på byrået tilgang til. Her er det aktuelt å legge personalhåndbøker, maler, skjemaer og andre filer som brukes internt.


Kundefiler

Kundefilene ligger i egne kundemapper plassert i alfabetisk rekkefølge i venstre kolonne. Du vil kun ha tilgang til mapper du har rollen oppdragsgiver eller medarbeider på.