Funksjoner

Rutinekontroll

Hold deg à jour med interne rutinekontroller. Systemet hjelper deg og tilpasser kontrollene inn mot kundeoppdraget.

Når byrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til avtaler og kontroller. Disse kan man enkelt tilpasse etter behov, eller opprette nye maler.


Les mer her

Internkontroll mot oppdrag

"Internkontroll mot oppdrag" er en av mange rutinekontroller som ligger vedlagt når man onboardes i systemet.

  • Har kunden godkjent kassasystem etter Kassasystemloven?
  • Har kunden tilfredsstillende rutiner ifm. behandling av tips, og registreres det i dagsoppgjøret?
  • Inneholder betalingsbilagene tilstrekkelig informasjon?

Repeterende oppgaver

Ved å gjennomgå og fullføre rutinekontroller, vil det ved avvik i kontrollen genereres nye oppgaver mot kunden.

På denne måten dokumenterer man både oppfølging av kontrollen og det faktiske utfallet av oppgaven som gjennomføres.