Søk etter artikler og svar

Filtrering


I oversikten har man flere filtreringsmuligheter. Her forklares det hvordan man filtrerer på oppgaver og på kategoriene i oversiktsfanen.

Hva ønsker du at oversikten skal vise?

I oversikten har man flere filtreringsmuligheter. Man kan blant annet filtrere på dato, slik at man ignorerer oppgaver med forfall etter valgt dato.

Velg “Filter” og deretter “Dato”.

Man får da opp en kalender hvor man kan angi ønsket dato, og dermed ignorere alle oppgaver med forfall etter valgt dato. Dette kan være svært anvendelig rundt store frister.

Som bildet viser er det kun oppgaver frem t.o.m valgt dato som vises i oversikten. Man kan enkelt komme tilbake til den komplette oversikten ved å krysse ut datoen.

Hvordan filtrere kategoriene?

En annen filtreringsmulighet man har er å selektere bort uønskede kategorier fra oversiktsbildet. Dette kan være svært anvendelig rundt store frister eller dersom man jobber mye med få kategorier.

Kategoriene er vist øverst i oversiktsbildet, markert rødt i eksempelet nedenfor:

Man filtrerer da fra følgende hoved - og underkategorier:

Bokføring:

 • Bokføring

 • Betalinger

 • Merverdiavgift

 • Periodisk rapport

Lønn:

 • Lønn

 • A-melding

 • Avstemminger

Fakturering:

 • Fakturering

 • Purring og inkasso

Årsoppgjør:

 • Aksjonærregisteroppgaven

 • Dokumentere saldobalansen

 • Skatteetaten

 • Offentlig regnskap

 • Protokoller

Annet:

 • Budsjettering

 • Honorarer

 • Lisenser

 • Oppbevaring av regnskapsmateriale

 • Annet

 • Hvitvasking

Eksempel:

Du ønsker å vise kun “Bokføring”, “Fakturering” og “Årsoppgjør” i oversikten:

Klikk “Filter”.

Klikk deretter på det blå feltet i fanene “Lønn” og “Annet”, slik at den blå markeringen blir grå, som vist i eksempelet under:

Oversikten vil da se slik ut:

Ved å klikke på hovedkategorien som i dette tilfellet er “Lønn”, vil også underkategoriene automatisk filtreres bort. Dersom man kun ønsker å fjerne en underkategori fra oversikten, velger man kun aktuell underkategori i filtreringen.

I oversikten har man flere filtreringsmuligheter. Man kan tilpasse bildet til å ha oversikt over akkurat det du måtte ønske av kunder, kategorier og oppgaver.

Filtrering på grønne, røde og hvite oppgaver

I oversikten kan man filtrere på røde, grønne og hvite oppgaver på hver enkel kategori. Dette for å få en oversikt over hvilke kunder som har røde/forfalte oppgaver i for eksempel kategorien "Betalinger".

Klikke direkte på "Betalinger" i oversikten.


Følgende nedtrekksvindu vil da vises:


Velg hvilke oppgaver du vil skal vises. F.eks. klikk "Vis røde".


Klikk på "Betalinger" for å nullstille filteret.

Spørsmal og svar