Søk etter artikler og svar

ID-sjekk


ID-sjekk

Ved å utføre en ID-sjekk av kundens kontaktperson(er) innhenter man:

  • Fødsels- og personnummer
  • En godkjent identitetskontroll

Ved å gå til kundens kundekort kan man velge å sende en ID-sjekk til kundens kontaktperson(er).

Klikk i feltet markert nedenfor:

Følgende side blir da tilgjengelig:

I de fleste tilfeller vil kontaktpersonenes kontaktinformasjon være hentet ut fra da man onboardet kunden. Hvis ikke må man legge inn informasjonen manuelt.

Klikk "Legg til".

Feltene “Navn” og “Epost” og eventuelt “Mobilnr.” må være utfylt for at man skal kunne sende en ID-sjekk.

Man kan enten sende til kun e-post eller e-post og SMS.

Klikk på de tre prikkene til høyre for navnet på kontaktpersonen:

Følgende vindu dukker da opp:

Klikk “Send ID-sjekk”, og velg deretter “Send på epost” eller “Send på epost og SMS” før man klikker “Lagre”.

Kontaktpersonen vil da motta en SMS og/eller e-post der vedkommende blir bedt om å godkjenne at vedkommende er den han/hun er.

Når vedkommende har godkjent ID-sjekken får man et “check”-symbol ved siden av kontaktpersonen på kundekortet.