Søk etter artikler og svar

Oppgaver


I kundekortet kan man navigere seg videre til konkrete oppgaver tilknyttet kunden.

Ved å klikke på “Oppgaver” vises oppgaver knyttet til kunden i gjeldende uke. Dette er en flott funksjon for enten å legge til, endre eller fjerne oppgaver på kunden.

Oppgaveoversikten viser alltid som standard kun de oppgavene som ikke er utført, men ved å aktivere “Vis fullførte oppgaver” vil både fullførte og gjenstående oppgaver vises i oppgavebildet.

I eksempelet over er “Vis fullførte oppgaver” aktivert, og er dermed markert blått, istedenfor grått. På denne måten får man frem de fullførte oppgavene.