Søk etter artikler og svar

Repeterende oppgaver


De fleste repeterende oppgaver opprettes i oppdragsavtalen.

Repeterende oppgaver finner man ved å klikke på "Flere valg" på kundekortet:

Klikk deretter på "Repeterende oppgaver" i nedtrekksmenyen:

Man får da opp en oversikt over alle repeterende oppgaver knyttet til aktuell kunde.


I utsnittet under får man følgende informasjon om oppgaven:

  • Bildet viser et bilde av hvem oppgaven er tildelt

  • Hva oppgaven heter, her “Årsavstemming lønn”

  • Hvilken kategori oppgaven ligger under, her “Avstemminger”

  • Når oppgaven gjentas, her “Årlig 5. Januar”

  • Den repeterende oppgaven stopper her “aldri”

Man kan også velge å stoppe repeterende oppgaver, eller laste ned oversikten.

Ved oppretting av en repeterende oppgave f.eks. innen kategorien “Bokføring, merverdiavgift”, vil oppgaven vises under kolonnen “Bokføring - merverdiavgift” i oversiktsbildet.

Tips: Vi anbefaler alltid å knytte oppgaver opp mot kategori, slik at fanen “Oversikt” gir deg mest mulig informasjon på en presis og effektiv måte. Samtidig gjør dette at vedlegg som lastes opp på oppgaver også havner inn i den valgte kategorien.

Spørsmal og svar