Søk etter artikler og svar

Filarkiv


Naviger deg frem til aktuelt kundekort og klikk “Filarkiv”.

Man får da opp kundens mappestruktur og får tilgang til samtlige filer.

For å opprette mapper i filarkivet klikker man på “Opprett mappe” som vist under.

Skriv inn mappenavn og klikk “Lagre”.


Sortere på kategori

Klikk på “Alle filer”.

Klikk deretter "Kategori".

Ved å velge ønsket kategori får man sortert ut de filene man ønsker å se.


Last opp filer

Last enkelt opp filer til filarkivet ved å utføre “drag and drop”, eventuelt ved å klikke på “Last opp” til høyre i bildet.

Da havner filen eller vedleggene på det valgte området i mappestrukturen.


Spørsmal og svar