Søk etter artikler og svar

E-signering


Med Tasklines verktøy for E-signering blir hverdagen enklere for alle parter. Kontaktinformasjonen har du allerede lagret, slik at du slipper å lete opp mailadresse og telefonnummer for å få noe signert.

Velger man E-signering på kundekortet vil dette være det første bildet som vises dersom du ikke allerede har dokumenter som venter på signering.

Her skriver man inn ønsket tittel på filen:

Som beskrevet i midtfeltet i bildet over kan man her dra og slippe aktuell fil, eller eventuelt laste opp manuelt ved å klikke “Velg fil” .

Ved å klikke på pluss-tegnet under “Signeres av” får man opp følgende bilde:

Her vil alle som kan signere dokumentet ligge. I de fleste tilfeller vil det være oppdragsansvarlig, kontaktpersoner og medarbeidere som er lagret inne på kundekortet. Klikke på “+” bak navnet så legger du personene til i signeringen.

Eventuelt kan man invitere inn eksterne personer, som f.eks revisor, advokat, e.l. ved å velge “+ Andre”.

Når man har valgt mottaker av E-signeringen klikker man "Send til eSignering".