Søk etter artikler og svar

Rutinekontroll


Når byrået onboardes i Taskline vil systemet inneholde en rekke maler og forslag til rutinekontroller. Her følger beskrivelser av hvordan man gjennomgår rutinekontroller.

Velger du “Rutinekontroll” på kundekortet vil følgende bilde dukke opp:

Velg ønsket rutinekontroll i nedtrekksvinduet, og klikk “Ny mal”.

I eksempelet under har man valgt malen “Internkontroll mot oppdrag”.

*Info: Disse malene har i motsetning til oppdragsavtalen ingen forhåndsvalgte svar og preutfylte kommentarer. Når en oppgave er stjernemerket betyr det at den må svares på før man kan gå videre til neste steg i kontrollen.

Velger man “Godkjent” kan man om ønskelig skrive en kommentar.

Velger man “Ikke godkjent” blir det generert en oppgave slik at denne saken blir fulgt opp.

Som vist i eksempelet over er teksten “Repeterende” rød, noe som markerer at det ikke er satt et datovalg. Programmet legger da til grunn dagens dato og en ikke repeterende regel.

Dersom man ønsker å planlegge oppfølgingsspørsmålene fremover i tid kan følgende løsning brukes.

Ved å klikke på “Repeterende” får man opp oversikten over. Man velger her den repeterende oppgavens intervall eller at det kun skal genereres en enkeltoppgave ved å velge ønsket dato og klikke “Ikke gjenta”.

Videre kan man velge å skrive notat eller legge til sjekkpunkt til oppgaven.

Ved å klikke “Medarbeidere” og velge ønsket medarbeider genereres oppgaven direkte til valgt ansatt. For at oppgaven skal kunne vises i Tasklines oversiktsbilde må man velge hvilken kategori oppgaven hører til.

Klikk “Kategori” og velg tilhørende underkategori, som vist nedenfor:

Denne oppgaven vil da legges under kategorien “”Bokføring” under fanen “Bokføring” i oversikten, dersom oppgaven er repeterende. Dersom det genereres en enkeltoppgave vil den kun vises i oppgavebildet.

Taskline har i flere av rutinekontrollmalene lagt inn hyperlinker til aktuelle lover og regler.

Klikk på linken og kom direkte til den aktuelle nettsiden.

For utfyllende veiledere om rutinekontroller, se denne siden.