Søk etter artikler og svar

Kundenotat


Kundenotatet er en notatbok på kunden.

Her kan man lagre praktisk informasjon som bare tilhører den enkelte kunde.

Klikk "Kundenotat" på kundekortet:

Her kan du legge inn informasjon som kun gjelder den enkelte kunden. Det kan være alt fra hvor man henter rapporter, journaler, filer, km.-godtgjørelse, etc.

Kundenotatet er kun tilgjengelig for de som har tilgang på kunden.