Søk etter artikler og svar

Trafikklysfunksjonen


Tasklines oversiktsfane inneholder hele kundelista med alt av repeterende oppgaver. Vår egen trafikklysfunksjon hjelper med å holde deg ajour og tenke fremover.

Funksjonen signaliserer om oppgaven er fullført, ventende eller forfalt.

 • Grønn for fullførte oppgaver

 • Grå for ventende oppgaver

 • Rød for forfalte oppgaver


Fullførte oppgaver

Fullførte oppgaver lyser grønt i oversikten.

Ved å klikke seg inn på en grønn oppgave får man oversikt over hvem som har arbeidet med oppgaven og en logg som viser alle endringer utført innad i oppgaven, med tilhørende dato og klokkeslett.

Øverst i oppgaven ser man en sirkel med et bilde/avatar som forteller hvem som er ansvarlig for oppgaven, etterfulgt av oppgavens tittel. Under overskriften følger eventuelle sjekkpunkt, og et notis-felt som inneholder oppgavens logg.

I kolonnen til høyre får man følgende informasjon:

 • Status - Er oppgaven Åpen, Venter på kunde eller Fullført
 • Kvalitetskontroll - Ikke kontrollert, Må kontrolleres eller Kontrollert
 • Dato - Frist for oppgaven
 • Gjentagende - Hvor ofte og når gjentas oppgaven
 • Kategori - Hvilken kategori oppgaven tilhører
 • Kunde - Hvilken kunde oppgaven er knyttet til

Forfalte oppgaver

Forfalte oppgaver vil i tillegg til å ha røde oppgavefelt ha et kalender-symbol i kundefeltet som vist og markert i rødt nedenfor. Man får da en rask oversikt over hvilke kunder man burde prioritere.

Ved å klikke på en rød oppgave ute i oversikten får man opp gjeldende oppgave, som vist i eksempelet nedenfor:

Her har man flere mulige valg. Man kan for eksempel:

 • Endre dato og dermed forskyve oppgaven. Ved å klikke på datoen som markert nedenfor får man opp en kalender hvor man kan forskyve oppgaven til ønsket dato.
  • Man kan velge å delegere oppgaven til en annen ansatt ved å klikke på bildet/avataren oppe i venstre hjørne.

  Man får da opp følgende oversikt:


  Her kan man enten søke etter ønsket ansatt, eller velge fra de foreslåtte ansatte. Klikk på ønsket ansatt. Den ansatte vil da få oppgaven over i sin oppgaveliste, og det hele vil bli loggført i oppgaveloggen.

  Det kan bare velges blant de ansatte som har tilgang til kunden enten via avdeling eller direkterolle på oppdraget. Dersom oppgaven skal delegeres til noen som ikke er i listen må denne føres inn som medarbeider på oppdraget inne på kundekortet før de blir synlige i listen.

  • Endre oppgavestatus. Dersom man venter på svar fra kunden før oppgaven kan fullføres, eller at oppgaven er fullført, endrer man oppgavens status ved å klikke på “Åpen” og deretter velge aktuell status.