Søk etter artikler og svar

Trafikklysfunksjonen


Tasklines oversiktsfane inneholder hele kundelista med alt av repeterende oppgaver. Vår egen trafikklysfunksjon hjelper med å holde deg ajour og tenke fremover.

Funksjonen signaliserer om oppgaven er fullført, ventende eller forfalt.

  • Grønn for fullførte oppgaver

  • Grå for ventende oppgaver

  • Rød for forfalte oppgaver


Fullførte oppgaver

Fullførte oppgaver lyser grønt i oversikten.

Ved å klikke seg inn på en grønn oppgave får man oversikt over hvem som har arbeidet med oppgaven og en logg som viser alle endringer utført innad i oppgaven, med tilhørende dato og klokkeslett.

Øverst i oppgaven er det bilde av den ansatte som nå har ansvar for oppgaven. Man ser også her tittel på oppgaven, navnet på kunden oppgaven er tilknyttet, og hvilken kategori oppgaven tilhører.

I “Notis”-rubrikken finner man oppgavens logg. Her ser man at en annen ansatt først har hatt ansvar på oppgaven, men at han har tildelt oppgaven til en annen ansatt som nå står ansvarlig for oppgaven. Alle oppgavens endringer føres og lagres i loggen.

Under den grønne “Fullført”-knappen i bildet kommer det frem om oppgaven er kontrollert eller ikke. I eksempelet under ser man at denne oppgaven er fullført, men ikke kontrollert.
Forfalte oppgaver

Forfalte oppgaver vil i tillegg til å ha røde oppgavefelt ha et kalender-symbol i kundefeltet som vist og markert i rødt nedenfor. Man får da en rask oversikt over hvilke kunder man burde prioritere.

Ved å klikke på en rød oppgave ute i oversikten får man opp gjeldende oppgave, som vist i eksempelet nedenfor:

Her har man flere mulige valg. Man kan for eksempel:

Endre dato og dermed forskyve oppgaven. Ved å klikke på datoen som markert nedenfor får man opp en kalender hvor man kan forskyve oppgaven til ønsket dato.

Man kan velge å delegere oppgaven til en annen ansatt ved å klikke på bildet til oppgaveansvarlig.

Man får da opp denne oversikten. Her kan man enten søke etter ønsket ansatt, eller velge fra de foreslåtte ansatte. Klikk på ønsket ansatt. Den ansatte vil da få oppgaven over i sin oppgaveliste, og det vil bli loggført i oppgaveloggen at “Simon” har delegert oppgaven til “Joakim” 3. feb. 2022.

Det kan bare velges blant de ansatte som har tilgang til kunden enten via avdeling eller direkterolle på oppdraget. Dersom oppgaven skal delegeres til noen som ikke er i listen må denne føres inn som medarbeider på oppdraget inne på kundekortet før de blir synlige i listen.

Dersom man venter på svar fra kunden før oppgaven kan fullføres, eller at oppgaven er fullført, endrer man oppgavens status ved å klikke på “Åpen” og deretter velge enten “Venter på kunde” eller “Fullført”.

Spørsmal og svar