Søk etter artikler og svar

E-signering


Velg aktuell kunde som skal signere dokumentet.

Klikk på "eSignering".

Man får da opp følgende vindu:

Fyll inn tittel på filen:

Dra og slipp ønsket fil i det blå-stiplede feltet, eller last opp filen manuelt ved å klikke "Velg fil".

Klikk på pluss-tegnet for å oppgi hvem dokumentet skal sendes til og dermed signeres av.

Her vil alle som kan signere dokumentet ligge. I de fleste tilfeller vil det være oppdragsansvarlig, kontaktpersoner og medarbeidere som er lagret inne på kundekortet som vises her.

Dersom aktuell person ikke ligger i listen under kan man enten legge dem til under "+Kontaktperson" eller "+Andre".

Legger man til mottaker for signatur ved å fylle inn informasjonen under "+Kontaktperson" vil vedkommende lagres som kontaktperson på kundekortet.

Eksterne personer som revisor, advokat eller lignende kan tilføyes ved å klikke "+Andre" og føre inn kontaktinformasjon slik.

Velg aktuelle mottakere og klikk "Tildel".


Når samtlige felt er utfylt får man tilgang til å klikke "Send til eSignering".

Få oversikt over e-signeringer sendt til enkeltkunder ved å klikke på "eSignering" på kundekortet. Her ser man status på signeringen, og man får også varsel oppe i fanen når filen er signert.

Spørsmal og svar