Søk etter artikler og svar

Dato- og ukesvisning

Dato og ukesvisning

I oppgavevisningen kan man foreta seg flere filtreringer og valg. Man kan her bl.a. velge ukedager og uker som skal vises.

Hvilke oppgaver vil du se

Ved å klikke på "Oppgaver" i fanen flyttes man til en oversikt over inneværende ukes oppgaver.

I eksempelet over er aktuell dag mandag. Ettersom de første ukedagene passerer blir de diffuse i oppgavebildet, og vil ikke lenger ligge som et valg nedover i oppgaveoversikten. Klikker man derimot på "Vis fullførte oppgaver" vil hele uka bli synlig, slik at både fullførte-, kommende- og forfalte oppgaver vil vises.

Dersom man ikke har aktivert “Vis fullførte oppgaver” vil man kun ha tilgang til inneværende uke og mulighet for å navigere seg videre til neste uke ved å klikke på piltasten mot høyre.

Dersom man derimot har aktivert “Vis fullførte oppgaver” får man mulighet til å navigere seg tilbake til tidligere uker ved å klikke på piltasten mot venstre.