Søk etter artikler og svar

Dato- og ukesvisning

Dato og ukesvisning

I oppgavevisningen kan man foreta seg flere filtreringer og valg. Man kan her bl.a. velge ukedager og uker som skal synes.

Hvilke oppgaver vil du se

Når du er inne på “Oppgaver” i fanen vil bildet se slik ut dersom du ikke har ventende eller forfalte oppgaver i gjeldende uke:

I eksempelet over er aktuell dag mandag. Ettersom de første ukedagene passerer blir de diffuse i oppgavebildet, og vil ikke lenger ligge som et valg nedover i oppgaveoversikten. Klikker man derimot på "Vis fullførte oppgaver" vil hele uka bli synlig, slik at både fullførte-, kommende- og forfalte oppgaver vil vises.

Dersom man ikke har aktivert “Vis fullførte oppgaver” vil man kun ha tilgang til inneværende uke og mulighet for å navigere seg videre til neste uke ved å klikke på piltasten mot høyre.

Dersom man derimot har aktivert “Vis fullførte oppgaver” får man mulighet til å navigere seg tilbake til tidligere uker ved å klikke på piltasten mot venstre.