Søk etter artikler og svar

E-signering fra filarkivet


For å komme til filarkivet klikker man på aktuell kunde i oversiktsfanen eller søker opp kunden i søkefeltet.

Klikk deretter på "Filarkiv" på kundekortet.Finn filen du ønsker å sende til e-signering.

Klikk på de tre prikkene til høyre på filen.

Klikk "Send til eSignering" i nedtrekksvinduet.

Man får da opp følgende vindu:

Fyll inn ønsket tittel i tittelfeltet.

Klikk "Signeres av", og du får opp følgende vindu. Her velger man blant kundens kontaktpersoner. Eventuelt kan man invitere inn en ekstern person til å signere ved å klikke "+ Andre".

Når man har valgt mottaker av E-signeringen klikker man "Send til eSignering".

Nå er e-signeringen sendt og venter på signatur.

Klikk på eSignering på aktuelt kundekort for å se status på e-signeringen.

Spørsmal og svar