Søk etter artikler og svar

Endre kundeinformasjonen


Ønsker man å endre kundeinformasjon kan man enten;

Klikke på “Kunder” i fanen “Admin”.

   Finn aktuell kunde og klikk på de tre prikkene til høyre på linjen.

   Klikk "Endre" og utfør aktuelle endringer før du klikke "Lagre".

   Eventuelt navigerer du deg inn på kundekortet enten ved å søke på kunden i søkefeltet, eller ved å finne kunden i oversiktsfanen.

   Klikk på symbolet som vist under:

   Følgende side dukker da opp:

   Fyll ut ønskede endringer.

   Klikk "Lagre".

   Spørsmal og svar