Søk etter artikler og svar

Endre kundeinformasjonen

Ønsker man å endre kundeinformasjon i ettertid klikker man på kunden under “Kunder” i fanen “Admin”.

Valgtkunde

Når du klikker på kunden får du opp samme bilde som når du opprettet kunden.

Bildecollagekunde

Her endrer man ønsket informasjon og klikker “Lagre”.

Spørsmal og svar