Søk etter artikler og svar

Filtrering

Filtrering

I oppgavevisningen kan man foreta seg flere filtreringer og valg. Her følger beskrivelser av hvilke filtreringer man kan velge i.

Hvordan filtrere i oppgavevisningen

I oppgavevisningen kan man filtrere hvilke oppgaver man ønsker å se. Som vist under er standarden at “Mine oppgaver” vises.

Klikk på “Mine oppgaver”.

Du får da opp flere filtreringsvalg:


Her kan du velge mellom følgende:

  • Alle oppgaver

  • Mine oppgaver

  • Mine og mine kunders oppgaver

  • Oppgaver ikke tildelt medarbeider


OBS: Hvilke oppgaver man har tilgang til er styrt av rollen man er tildelt. Administratorer og oppdragsansvarlige kan se alle oppgaver på byrået eller på medarbeidere de er på oppdrag sammen med. Ansatte med rollen “medarbeider” har kun tilgang til egne oppgaver.