Søk etter artikler og svar

Forfalte oppgaver

Forfalte oppgaver

Forfalte oppgaver lyser rødt i oppgavelinja og er dermed raske å fange opp. Oppgavene kan enkelt fullføres, få endra status eller delegeres til andre medarbeidere.

Røde, forfalte oppgaver

Forfalte oppgaver vises øverst i oppgavebildet. Status på oppgaven vises til høyre i oppgavelinjen, "Åpen" eller "Venter på kunde".


Hvordan forskyve oppgaver

Noen ganger ønsker man å forskyve en oppgave. Dette gjøres ved å trykke på datoen i høyre kolonne. Da kommer kalenderen opp og du kan velge ønsket dato.

Spørsmal og svar