Søk etter artikler og svar

Kundekortet


Kundekortet er regnskapsbyråets kontrollbord mot hver enkelt kunde.

Her finner du funksjoner og innstillinger knyttet til kundens profil. Man har i tillegg tilgjengelige lenker knyttet opp mot Proff og Brreg.

Dette er regnskapsbyråets “kontrollbord” knyttet til hver enkelt kunde, som i dette illustrerte tilfellet er Krysantemum AS.

Øverst kan man klikke seg inn på Innstillingspanelet eller stjernemerke kunden.

Klikker man på stjernesymbolet øverst på kundekortet vil kunden bli stjernemerket og favorisert. Det betyr at kunden havner øverst i oversiktsbildet med andre stjernemerkede kunder.

*Tips: Det kan være smart å stjernemerke kunder man jobber mye med, slik at man har dem lett tilgjengelig og samlet på en plass i oversikten.


Spørsmal og svar