Søk etter artikler og svar

Oppdragsavtale


Taskline har utviklet en standard oppdragsavtale. Under Admin → Innstillinger → Oppdragsavtale kan man velge å endre oppdragsavtalen til å passe byråets profil.

Her følger oppskriften på hvordan man gjør endringer i avtalen.

Hvordan gjøre endringer i oppdragsavtale-malen

Det ligger inne en standard mal som vi mener dekker det meste, men vi anbefaler å teste malen på en kunde først og se om det er noe man ønsker å legge til/fjerne.

Om man ønsker å gjøre endringer i eksisterende oppdragsavtale-mal går man inn på “Admin” og deretter “Oppdragsavtale”.

*Info: Det er viktig å merke seg at om man endrer denne etter at man har opprettet en oppdragsavtale på en kunde, så må man velge “start prosessen på ny” for å få med den nye malen.


Når man legger til nye steg eller seksjoner, så oppretter systemet kategorier med disse navnene slik at de vises i oversikten.

Nytt steg

Dette er hovedkategorien som vises øverst i oversikten.

Klikk “Nytt steg”.

Feltene “Navn” og “Farge” er påkrevde felt som må fylles ut før man kan klikke “Lagre”.

Teksten i feltet “Beskrivelse” vil vises rett under “Navn” ved utfylling av oppdragsavtalen.

*Tips: Kan brukes til å skrive en veiledning for de ansatte som skal fylle ut oppdragsavtalen. Vises ikke i oppdragsavtalen som sendes til kunden.

Ny seksjon

Dette er underkategoriene som vises under hovedkategorien i oversikten.

Teksten i feltet “Beskrivelse” vil komme under “Navn” ved utfylling av oppdragsavtalen, men vil ikke vises i oppdragsavtalen som sendes til kunden.

Nytt valg

Her får man ulike typer valg. Man kan kombinere de ulike valgene slik man ønsker.

  • Text. Dette vil være en fast tekst som ikke kan endres ved utfylling av oppdragsavtalen.

  • Textarea. Dette er et tekstfelt som man kan skrive inn tekst i. Ikke et valg det er mulig å koble nye valg på.

  • Boolean. Denne kan det kobles flere valg på.

  • Selectbox. Spørsmål med svaralternativer. Her kan man koble på nye valg til hvert alternativ. Om man fyller inn et valg under “Standard” vil det automatisk være valgt ved utfylling av oppdragsavtalen, men kan endres ved utfyllingen.

  • Task Form. Dette er en oppgave. Her kan man forhåndsinnstille navn på oppgaven, standard tekst, dato, og om man linker den opp mot et annet valg må man velge hvilket valg som skal gi denne oppgaven. Man kan også legge til en standard sjekkliste som kan redigeres ved utfylling av avtalen.

Denne oppgaven blir seende slik ut:

  • Free Text - Dette er ment som et informasjonsfelt til den som fyller ut oppdragsavtalen. Dette vises ikke i oppdragsavtalen til kunden.

Denne blir seende slik ut:

Spørsmal og svar