Søk etter artikler og svar

Opprett en ny kunde


Å opprette en kunde kan gjøres på flere måter. Man kan enten klikke seg inn på kundelista og klikke på knappen “Opprett kunde” til høyre.


Eventuelt kan man klikke direkte på “Opprett kunde” i venstre kolonne.Ved å føre inn kundens navn/organisasjonsnummer vil resten av firmaopplysningene automatisk utfylles med informasjon hentet fra Brønnøysundregisteret. Inkludert alle offentlige roller i selskapet.

*Info: Dersom avdelingsstrukturen ikke er lagt opp må man velge “Default” under “Avdeling*” for å kunne gå videre.

Logo

Man kan her velge å laste opp kundens logo. Denne vil da vises på kundesiden.


Klikk “Lagre” for å lagre kunden. Kunden vil da ligge under “Kunder” i venstre kolonne.

Spørsmal og svar